shutterstock 573187804

Har du tomt / tomteområde?

Øgreid Eiendom Utvikling søker nye utbyggingsområder – er vi din nye samarbeidspartner?
Vi i Øgreid Eiendom Utvikling ønsker å komme i kontakt med tomtebesittere i vår region med tanke på å vurdere mulighetene for boligbygging.

Vi har vi lang erfaring med å utvikle eiendom og vårt utvidete team har både teknisk kompetanse, ingeniører, arkitekter og arealplanleggere som bistår med mulighetsstudier og reguleringsprosesser. Med bakgrunn i befaring og eventuell mulighetsstudie, vil vi kunne tilby fleksible avtaler tilpasset den enkelte grunneier. Besitter du / dere en slik eiendom er det bare å ta kontakt.
 
TYPE TOMTER AV INTERESSE
 
  • eiendom som kan egne seg for fremtidig boligområde
  • bebygde områder med utviklingspotensiale, ombygging, fortetting, rehab. osv.
  • regulerte områder som ikke er utbygd
  • fremtidige uregulerte boligområder som er avsatt i kommuneplanen i din kommune.

Kontakt oss

klr 2415
Øgreid Eiendom as
Kjetil Borgersen Adm. dir.
klr 2223
Øgreid Eiendom as
Astrid Sørli Fjeldtvedt Utviklingssjef
Øgreid Eiendom er et familiedrevet eiendomsselskap som er engasjert både innenfor næring- og boligeeiendom.

Selskapet er 100% eiet av Øgreid AS og driver både med prosjektutvikling, salg og utleie av næringseiendommer.
Øgreid Eiendom as
Strandkaien 2 
N-4005 Stavanger
Tlf.: + 47 51 85 40 00
E-post resepsjon@ogreideiendom.no