ogreid-regular
shutterstock_573187804

Har du tomt / tomteområde?

Øgreid Eiendom Utvikling søker nye utbyggingsområder – er vi din nye samarbeidspartner?
Vi i Øgreid Eiendom Utvikling ønsker å komme i kontakt med tomtebesittere i vår region med tanke på å vurdere mulighetene for boligbygging.

Vi har lang erfaring med å utvikle eiendom og vårt utvidete team har både teknisk kompetanse, ingeniører, arkitekter og arealplanleggere som bistår med mulighetsstudier og reguleringsprosesser. Med bakgrunn i befaring og eventuell mulighetsstudie, vil vi kunne tilby fleksible avtaler tilpasset den enkelte grunneier. Besitter du / dere en slik eiendom er det bare å ta kontakt.
 
TYPE TOMTER AV INTERESSE
 
  • eiendom som kan egne seg for fremtidig boligområde
  • bebygde områder med utviklingspotensiale, ombygging, fortetting, rehab. osv.
  • regulerte områder som ikke er utbygd
  • fremtidige uregulerte boligområder som er avsatt i kommuneplanen i din kommune.

Kontakt oss

lineowrenfotografi-erlendAa-BW
Øgreid as
Erlend Aanestad / Daglig leder