ogreid-regular

Fakta

Anlegget i Åsedalen er ca 40 mål, og det er ca 10 000 m2 bebygd areal på tomten. Vi har har både produksjon, lager, uteområder og kontor til leie her.

MER INFO OM EIENDOM
Hr_Ankerbygget-1600

[Header 2]

[Detales Header]

Ta kontakt