ogreid-regular

Forusveien

Moderne kontorbygg - tett på kollektivaksen

Fakta

Byggets beliggenhet gir god tilkomst både fra Forus og Hinna. Bygget vil gi meget god eksponering for leietakere. Størrelsen på nybygget er på totalt 6.500 kvm, hvorav ca 4.400 kvm kontor. Bygget vil få en parkeringskjeller med ca 60 parkeringsplasser under bakken. Bygget består av 5 etasjer og vil ligge tett inntil Forusveien/Rv44.

Det er i dag kort vei til offentlig kommunikasjon som tog ved Gausel stasjon og buss. Den fremtidige kollektivtraseen er planlagt å gå like utenfor bygget. 

%C3%98greid_Forusveien1_day_sunny

Om prosjekt

KVALITETER
Det legges opp til gode kvaliteter både hva gjelder innredning og teknisk. Leietaker står fritt til å velge forholdet mellom kontorer og åpent landskap. Arealene kan være meget arealeffektive ved å etablere landskap ­ eller det kan også ved behov etableres romslige cellekontorer, med eller uten resepsjonsløsning. Det bygges fleksible løsninger som vil gi mulighet for ominnredning etter behov. 

 
OFFENTLIG KOMMUNIKASJON

Videre er området preget av en meget god offentlig kommunikasjon. Det er kort gangavstand til den nye Gausel jernbane stasjon, som har tog forbindelse 4 ganger i timen til Stavanger og Jæren/Kristiansand. Det er også meget gode bussforbindelser langs Gamle Forusvei og R-44. Videre vil en fremtidig bybane/busstrase gå like ved eiendommen.

Lokasjon

Kontakt

lineowrenfotografi-erlendAa-BW
Øgreid as
Erlend Aanestad / Daglig leder