ogreid-regular

Hafrsby

Den blågrønne bydelen i Stavanger

Fakta

Utbyggingsområdet Madla-Revheim er det største av de gjenværende hovedutbyggingsområdene i Stavanger kommune.

Området, som tilhører Madla bydel og er plassert mellom Hafrsfjord og Stokkavannet, vil ferdig utbygget omfatte 4 000 boenheter, eget lokalsenter for handel og service, 30 000 m2 næringsbygg, idrettsanlegg, skoler og flere barnehager. Det pågår pt arbeid med å ferdigstille områdereguleringsplan i regi av Stavanger kommune.

Planarbeidet forventes fullført høsten 2017/våren 2018. Størsteparten av området er i privat eie. Det er anslått at hele området først vil kunne være ferdig utbygget i løpet av 30 - 35 år.

 

Hafrsby-soer

I nærheten av byen

MANGFOLD

Hafrsby skal være et mangfoldig, urbant bymiljø med korte gangavstander fra bolig til det du måtte trenge av servicetilbud, kollektivtransport, offentlig tjenestetilbud som skoler, barnehager og helsehjelp, idrettsanlegg og friområder. Du som skal bo her skal slippe å kjøre på kryss og tvers for å levere barn i barnehagen eller gjøre innkjøp av dagligvarer.

DEN BLÅGRØNNE BYEN

”Blågrønn faktor” er en planleggingspraksis for å sikre større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter, som ivaretakelse av grønne områder og vannhåndtering. I Hafrsby har Stavanger Kommune lagt stor vekt på grønne lunger og flere områder med grøntdrag for de som bor her. Blågrønne innslag i omgivelsene har positive konsekvenser for bomiljøet. Også vannhåndtering blir stadig mer aktuelt i forhold til klimaendringer.
UNIKT SAMARBEID

Utbyggerne Øster Hus, Jadarhus Gruppen, Øgreid Eiendom, Kruse Smith Eiendom, Partner Tre og Optimera som disponerer 53 % av utbyggingspotensialet, har gått sammen i et felles utbyggingsselskap - Hafrsby AS - med formål å utvikle ca 385 000 m2 i hovedsak til boligformål (ca 2 100 boenheter). Selskapet samarbeider tett med kommunens planleggere om planen.
 

Lokasjon

Kontakt

KLR_2223
Øgreid Eiendom as
Astrid Sørli Fjeldtvedt Utviklingssjef
KLR_2415
Øgreid Eiendom as
Kjetil Borgersen Adm. dir.
logo-footer
Øgreid Eiendom er et familiedrevet eiendomsselskap som er engasjert både innenfor næring- og boligeeiendom.

Selskapet er 100% eiet av Øgreid AS og driver både med prosjektutvikling, salg og utleie av næringseiendommer.
Øgreid Eiendom as
Strandkaien 2 
N-4005 Stavanger
Tlf.: + 47 51 85 40 00
E-post resepsjon@ogreideiendom.no
Denne siden bruker informasjonskapsler for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskapsler og personvern i vår  personvernernerklæring.