ogreid-regular

Leilighetsprosjekt

Leilighetsprosjekt i en av Stavangers
mest attraktive bydeler Hinna Park

Fakta

Jåttåvågen I (sør) er blitt utviklet av Hinna Park as, og er tilnærmet ferdig utviklet. I Jåttåvågen II (nord) planlegges det en ny bydel som består av store grøntområder integrert med boliger og kontorer.

Stavanger kommune planlegger et folkebad, kulturscene og en flott promenade mot sjøen. Jåttåvågen II vil ha god offentlig kommunikasjon med tog, og hoved-traséen for busway som vil gå gjennom området. Jåttåvågen II er med i prosjektet Framtidens byer.

Illustrasjoner%20v_plangodkj-2

Om prosjekt

ATTRAKTIV BYDEL

Jåttåvågen har de siste årene vokst frem som en av Stavangers mest attraktive bydeler - både for næring og bolig. Området er preget av sin flotte beliggenhet, like ved sjøkanten og med turområder og byggeanlegg i umiddelbar nærhet.

Jåttåvågen har gode kollektivforbindelser til Stavanger og Forus med tog- og busstopp samt sykkelvei i umiddelbar nærhet.
 
TOMTEN

Øgreid Eiendom har en tomt på ca 41.000 kvm i Jåttåvågen, som skal bygges ut med ca 23.800 kvm næring og 15.800 kvm bolig. Brandsberg Dahl er engasjert som arkitekt og skal bistå Øgreid Eiendom med detaljregulering av eiendommen.

Detaljreguleringsprosessen er i gang og tomten skal være byggeklar innen neste år.

Beliggenhet

Lokasjon

Kontakt

lineowrenfotografi-erlendAa-BW
Øgreid as
Erlend Aanestad / Daglig leder